Welcome to WiKi Site

Knowledge everywhere

Strecha ako súčasť každého domu

K základným ľudským potrebám patrí aj istota mať kde bývať. Vlastná strecha nad hlavou je v dnešnej dobe skôr výsadou vyššej strednej vrstvy, nie bežný štandard všetkých ľudí.

Mladí ľudia si zakladajú rodiny v neskoršom veku pretože zabezpečiť si  strechu nad hlavou je ťažšie ako to bolo v minulosti. Musia sa dlhodobo viazať bankám, aby dostali hypotéku a mohli si budovať vlastné bývanie.  Aj tí majetnejší, aj tí chudobnejší majú skôr či neskôr túžbu bývať vo vlastnom domčeku, užívať si teplo domova pod svojou strechou.

Výstavba domu je záležitosťou niekoľkých rokov, ak to rieši človek vo vlastnej réžii. Ak si dá dom postaviť od základov, cez strechu, po zariadenie domu stavebnej spoločnosti, môže to byť záležitosť pár mesiacov. Dnes existujú už novšie prístupy k stavbe domov, základy, hrubá stavba, strechy, či prípojky sa dajú spraviť rýchlejšie a kvalitnejšie. Murované domy, drevodomy, montované domy, každý si vyberie podľa svojho vkusu. Rozhodnutie záleží od požiadaviek ľudí a času, kedy chcú bývať a čo si môžu dovoliť.

Po peripetiách so získaním stavebného pozemku môže šťastlivec prejsť k začatiu stavby. Na základovej doske vybuduje základy, potom prichádza prvé podlažie a naň doska, ak je to jednopodlažný dom, tak prichádza na radu strecha, ak dvojpodlažný, ešte múry a potom strecha. Streche sa prispôsobuje celá stavba.

Výber strechy je dôležitý, lebo strecha udržiava teplo v dome. Strechu treba vyberať nielen z estetického hľadiska, ale aj funkčného a ekonomického. Strecha môže byť plochá alebo šikmá vyhotovená z rôznych materiálov.

Po postavení strechy sa môže začať robota so zavádzaním elektriny, vody, omietky, bielenie, osádzanie zariadenia a všetko ostatné. To už sa môže ťahať dlhšiu dobu a žiadne výkyvy počasia pokračovaniu výstavby domu neprekážajú. Bez strechy nad hlavou by to išlo ťažšie. Postupné dokončenie detailov a jeho zariadenie patrí k príjemnejším fázam stavania domu. Nakoniec príde nasťahovanie sa do útulného domčeka svojich snov a užívanie si tepla domova.…

Založenie a podnikanie v offshore spoločnosti

Založiť spoločnosť je dnes pomerne jednoduchá záležitosť. Môžete to spraviť sami, môže to za vás spraviť špecializovaná firma. Dôležité je najmä vhodné prostredie a podmienky, ktoré budú podnikateľovi vyhovovať. Kým na Slovensku vládne pomerne tuhý konkurenčný boj, z ktorého lepšie vychádzajú väčšie firmy s dlhodobou tradíciou a vybudovaným portfóliom, s dobrým marketingom sa uchytia aj tie menšie. Prečo však neuvažovať nad podnikaním niekde, kde sú podmienky optimálne?

Zalozenie offshore spolocnosti

Doslovný preklad offshore je „pobrežný“, zákony s takýmto prívlastkom sa začali prijímať takmer pred 40 rokmi. Koncept bol rovnaký ako dnes. Chudobné krajiny sa snažili na vhodné, či skôr výhodné podmienky nalákať investorov. Od dnešného ponímania sa to nelíši. Nelíší sa od bežnej spoločnosti v usporiadaní najvyšších predstaviteľov, keďže ju vedú riaditelia, ďalej sú to akcionári, čo je odlišnosťou je majiteľ, ktorý je skutočným vlastníkom no jeho totožnosť býva vo väčšine prípadov utajená. Tento fakt býva najčastejšie rozporuplným, keďže sa stále častejšie hovorí o praní špinavých peňazí a zatajovaný majetku niektorých osôb. Ak sa však offshore spoločnosť vedie poctivo, nie je dôvod na obavy a krivé obvinenia.
Medzi takéto krajiny patrí napríklad Irsko či Veľká Británia, Cyprus či Holandsko vytvára dohody o zamedzení dvojitého platenia daní. Krajina vhodné na offshore podnikanie je ľahké vymenovať z dôvodu, že nie v každej časti danej krajiny platí rovnaká jurisdickia, takže nie všade sú tieto podmienky nastavené rovnako.

Ak zakladáte offshore spoločnosť, slovenskej byrokracii sa vyhnete. Založiť takúto spoločnosť môžete iba v zahraničí. Tieto krajiny sú špecifické najmä tým, že v nich platia špeciálne zákony, umožňujúce naplno využívať výhody práve takýmto spoločnostiam. Minca má však dve strany, tu to platí tiež. Pri zakladaní musí majiteľ dodržiavať isté zásady, aby mu v plnej miere bolo vyhovené. Buď spoločnosť platí paušálne dane, je možné odpustiť jej zdanenie príjmu. To je však pri jednotlivých krajinách rôzne, preto je vhodná naštudovať si zákony tej danej krajiny, kde firmu idete zakladať.

V princípe je offshore podnikanie jednoduché. Svoje know how idem implementovať do ekonomiky niektorého štátu, povoľujúceho tento typ podnikania. Svojím úspešným biznisom chcem krajinu obohatiť, na druhej strane chcem nejaké úľavy, aby som pracoval vo výhodných podmienkach. Preto je výhodnejšie pracovať mimo, lebo okrem zaťaženia je juridsikcia schopná ochrániť môj majetok, poskytnúť mi súkromie, dovoliť mi daňové prázdniny či investičné úľavy.

Argumenty proti offshore podnikaniu?
Jednak sú to krajiny, z ktorých väčšina investorov odchádza. Je to taký boj. Chcem si udržať zdravé konkurencie schopné prostredie, na druhej strane však potrebujem peniaze do štátnej kasy. Ak odídeš, budem nahnevaný, pretože ako tunajší investor by si mal vytvoriť pracovné miesta našincom. Veľmi ťažký boj. Druhým argumentom sú práve tí odporcovia, ktorí v založení offshore spoločnosti hľadajú automatickú cestu k nelegálnej činnosti. Odporcovia pravdu mať môžu, na druhej strane nemusia.…